kända för att kunna växa bra utan besprutning och växtgift-Diecastfordon